Μαγνητική βάση για στένσιλ.

Μαγνητική βάση για στένσιλ